Pennyroyal е отровен и не е подходящ за консумация

Pennyroyal е отровен и не е подходящ за консумация

Pennyroyal е отровен

Токсинът, открит във всички части на пеннирояла, е пулегон, съдържащ се в етеричното масло. Ако веществото се абсорбира през растението, възникват различни симптоми на отравяне:

  • Повърнете
  • Повишаване на кръвното налягане
  • Признаци на парализа
  • Респираторна парализа в застой

Ако случайно се изяде пеннироял, незабавно потърсете лекар.

В миналото грошът се пиеше като чай за предизвикване на аборти. Поради смъртните случаи, причинени от него, а също и поради много рядката му поява, пеннироалът вече не се използва като естествено лекарство.

Съвети

Монетата изглежда много подобна на нетоксичната мента. Най-важната отличителна черта са тичинките, които изпъкват от цветята на пеннироя. Pennyroyal може да бъде разпознат и по окосменото гърло.